2021-2024 m. darbotvarkė

Mokymasis visą gyvenimą

1.9. projektas

Mokymuisi visą gyvenimą palanki sistema

1.9.1. veiksmai

Užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams ir suaugusiems asmenims, plėtojant  regioninių karjeros centrų tinklą.

Partneriai: EIM, SADM, VRM

pexels-anna-shvets-4226256 (1)
1.9.2. veiksmai

Standartizuoti ir įgalinti vieno langelio principu teikiamas formaliojo, neformaliojo ir savarankiško mokymosi pripažinimo paslaugas, padedančias lanksčiai pereiti iš vieno švietimo lygmens į kitą.

Partneriai: EIM, SADM, VRM

darž – 3
1.9.3. veiksmai

Parengti bendros mokymosi visą gyvenimą sistemos modelį, apimantį valdysenos, prioritetinių grupių ir programų nustatymo principus, kokybės užtikrinimo, finansavimo sistemos elementus ir įtvirtinti modelio teisinį reglamentavimą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme.

Partneriai: SADM, EIM

pexels-anna-shvets-5324968
1.9.4. veiksmai

Įdiegti vieno langelio principu veikiančią elektroninę sistemą, įgyvendinančią bendros mokymosi visą gyvenimą sistemos modelį, ir teikiančią informaciją gyventojams apie kompetencijų plėtojimo programas.

Partneriai: EIM, SADM

pexels-anna-shvets-5325074 (1)
1.9.5. veiksmai

Teikti paramą profesinių ir bendrųjų kompetencijų, susietų su prioritetiniais ekonomikos sektoriais, plėtojimui, sudarant sąlygas aukštosios mokykloms didinti suaugusiųjų mokymui skirtų programų ir modulių pasiūlą.

Partneriai: EIM, SADM

darž – 1
1.9.6. veiksmai

Sukurti priemones ir didinti paramą mažiau mokytis linkusioms visuomenės grupėms (Trečiojo amžiaus universitetams ir senjorams, žemesnės kvalifikacijos, mažas pajamas gaunantiems asmenims) įsitraukti į formalų ir neformalų mokymąsi.

Partneriai: EIM, SADM

016
1.9.7. veiksmai

Atnaujinti Vyriausybės komisiją nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti  ir pradėti įgyvendinti įgūdžių strategiją.

Partneriai: LRVK (STRATA), EIM, SADM, VRM

pexels-tiger-lily-7109206