2021-2024 m. darbotvarkė

Fizinis aktyvumas ir aukšto meistriškumo sportas

1.10. projektas

Fizinį aktyvumą, įtrauktį ir aukštą meistriškumą užtikrinanti sporto sistema

1.10.1. veiksmai

Patobulinti sporto sistemos stebėseną ir įtvirtinti naują sporto rėmimo modelį, pakeičiant Sporto įstatymą ir įdiegiant reikalingas organizacines ir technines priemones.

  

sportas
1.10.2. veiksmai

Įsteigti kompetencijų centrą, siekiant teikti metodinę pagalbą sporto šakų federacijoms ir diegti gerojo valdymo pricipus.

  

pexels-nataliya-vaitkevich-6120169
1.10.3. veiksmai

Plėsti fiziniam aktyvumui ir aukšto meistriškumo sportininkų rengimui reikalingą sporto infrastruktūrą, remiantis aiškiais kriterijais bei sporto registro duomenimis.

Partneriai: SAM, VRM

 

 

pexels-bk-aguilar-945471
1.10.4. veiksmai

Plėsti vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimo apimtį, siekiant sudaryti galimybę pradinėse klasėse besimokantiems vaikams suteikti pradinių plaukimo ir saugaus elgesio vandenyje įgūdžių.

Partneriai: SAM

pexels-plato-terentev-5827299 (1)
1.10.5. veiksmai

Parengti ir įgyvendinti  sporto gimnazijų, sporto klasių plėtros planą, siekiant užtikrinti aukšto meistriškumo sportininkų pamainos rengimą.

 

 

039
1.10.6. veiksmai

Sukurti sistemą įveiklinančią sporto medicinos ir mokslo pasiekimus rengiant aukšto meistriškumo sportininkus.

 

 

pexels-anna-shvets-4225880
1.10.7. veiksmai

Sukurti priemones jauniems treneriams į miestus ir regionus pritraukti ir trenerių kompetencijoms tobulinti.

  

 

pexels-gustavo-fring-3984358
1.10.8. veiksmai

Parengti ir priimti teisės aktus, reikalingus aukšto meistriškumo sportininkų dvigubos karjeros sistemos modeliui sukurti ir įtvirtinti.

 

 

 

pexels-guduru-ajay-bhargav-863988
1.10.9. veiksmai

Sukurti tarptautinių aukšto meistriškumo sporto renginių organizavimo Lietuvoje pritraukimo mechanizmą, siekiant atitinkamų sporto šakų atstovavimo jose ir populiarinimo.

pexels-pixabay-248547